مهتاب جمالی

تجربه: 11 سال
تلفن: 09393203002
بیوگرافی:

کارشناس آی تی کارشناس کنترل کیفی